Podporujeme športovanie v školských družinách

Novinky Sociálne siete
Podporujeme športovanie  v školských družinách

Sme presvedčení, že budovať u detí lásku k športu má obrovský význam. Preto podporujeme aj občianske združenie Fitkids Bratislava, ktoré založili traja nadšení vysokoškoláci s cieľom pripraviť zaujímavý športový program pre deti v školských družinách. Dnes tento program navštevuje 150 detí zo 7 škôl v Bratislave, Trnave a Cíferi.

OZ Fitkids Bratislava vzniklo v roku 2014. Na začiatku boli 3 hlavy, ktoré chceli zlepšiť svet a dať deťom niečo viac, než im ponúka táto doba cez PC, kiná, mobily a technológie. "Inšpirujeme deti viesť zdravý životný štýl a prebudiť v nich lásku k športu a pohybu. Motivujeme ich formou odmien, diplomov, darčekov od sponzorov a partnerov. Tréningy sú zamerané na osvojenie základov gymnastiky, atletiky, pohybových hier a džuda," hovorí Dávid Dikacz z OZ Fitkids Bratislava. 

Snahou je ukázať deťom čaro a význam správneho posilňovania už v rannom veku. To všetko zaujímavým, súťažným a hravým spôsobom. Rozvojom koordinačných schopností budú deti schopné komplexnejšej adaptácie do konkrétneho športového odvetvia. "Našou snahou nie je rozvíjať len pohybové schopnosti, ale taktiež vytvoriť komunitu detí, ktoré nie sú deformované modernou dobou v takom rozsahu ako dnes. Na tréningoch vedieme deti k správnemu prístupu a zodpovednosti, učíme ich aj morálnym vlastnostiam. Miesto sedenia v družine ponúkame pohyb, ktorý je prirodzený deťom odpradávna,“ dopĺňa jeden zo zakladateľov OZ.

Tréningový program FitKids Bratislava navštevuje aktuálne 150 detí a záujem o tréningy stále rastie. OZ pôsobí na 7 školách -  v Bratislave na ZŠ Grosslingová, ZŠ Nevädzová a ZŠ Černyševského, v Trnave na ZŠ Spartakovská, ZŠ Kornela Máhra a ZŠ Vančurova a tiež na ZŠ v Cíferi. Deťom sa venujú tréneri, ktorí majú skúsenosti z profesionálneho športu aktuálne študujúci trénerstvo na FTVŠ. "Naším cieľom je priniesť program "Cvičenie je zábava" na školy po celom území Slovenska a osloviť čo najväčší počet detí. Do budúcnosti sa chceme postarať o optimálne podmienky pre rast a vzdelávanie nových trénerov," hovorí Dávid Dikacz.


Max Sport je hrdým partnerom OZ Fitkids Bratislava. S cieľom podporiť deti v ich športových výkonoch a dodať im potrebú energiu dodávame na akcie OZ Fitkids Bratislava naše produkty. Viac o našom partnerstve prezrádza aj nasledujúce video.